Mitakuye Oyasin  - Vi er alle bundet sammen  -  av Håvard Vikhagen

Forsiden er laget med dette bildet som underlag.  Vi er alle helt unike mennesker – samtidig som vi er helt alminnelige mennesker. Som kropper er vi også helt unike hver for oss – samtidig som kroppene våre er helt alminnelig.  Og vi lever livene våre – i en sammenheng med andres liv.

Bildet er brukt med tillatelse fra kunstneren.