Bevegelsesgrupper i fysioterapi 

Utviklet fra psykomotorisk fysioterapi-praksis