FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Ved fysioterapeut Alette Ottesen, spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Foredraget ble holdt på Fysioterapikongressen 2022 på Gardemoen 17.mars 2022. Dette var en workshop der Kjartan Vibe Fersum, spesialist i manuell terapi, og Alette Ottesen skulle belyse mangfoldet i fysioterapi gjennom ulike tilnærminger. Workshopen var delt i tre bolker med presentasjoner fra Ottesen og Fersum, før det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Det ble gjort filmopptak underveis og kongressen kunne følges digitalt. Presentasjonen er klippet på en slik måte at ingen personer som ikke har gitt tillatelse, vises. Norsk Fysioterapeutforbund har også gitt tillatelse til denne publiseringen.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.