FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Presentación por Berit Ianssen, fisioterapeuta y psicomotricista, grabada en Levanger, Noruega, a fecha del 11 de febrero de 2019

Presentación porBerit Ianssen, fisioterapeuta y psicomotricista, grabada en Levanger, Noruega,a fecha del 11 de febrero de 2019

En el campo de lafisioterapia y la psicomotricidad hay muchos elementos a tener en cuenta almismo tiempo, tanto en relación con el tratamiento individual como en lasprácticas grupales. En los vídeos que ofrecemos a continuación presentamosalgunos elementos y requisitos básicos que en su conjunto determinan el enfoquede nuestro trabajo. En el primer vídeo hablamos sobre las funciones principalesde diferentes partes del cuerpo en relación con el movimiento del cuerpo comouna unidad.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.