FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Hablamos sobre la gravedad y cómo actúa sobre nosotros, de cómo caminamos, cómo se realiza el movimiento de los pulmones y cómo los músculos realizan las acciones a las que se les acostumbra. Aprendemos a conocer nuestros movimientos e investigamos otras formas de movernos.

Hablamos sobre lagravedad y cómo actúa sobre nosotros, de cómo caminamos, cómo se realiza elmovimiento de los pulmones y cómo los músculos realizan las acciones a las quese les acostumbra. Aprendemos a conocer nuestros movimientos e investigamosotras formas de movernos.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.