FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglish (winter 2022)Español (invierno 2022)

Seminar om arbeid med stemme- og pustevansker Ledet av fysioterapeutene Jannicke Devold, Ingar Kvebæk og Berit Ianssen, spesialister i psykomotorisk fysioterapi på Lillehammer 24.september 2020. Del 1: Repetisjon av og arbeid med muskulatur og funksjon i nakke, hals, ansikt og thorax Del 2: Arbeid med stemmevansker - 26.51 , gruppe i sittende 35.51, gruppe stående 1.04.39 Del 3: Arbeid med pustevansker ved EILO 1.41.10.

I introduksjonen med Berit Ianssen, repeteres og øves på detvi allerede kan som fysioterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter.

Ingar Kvebæk forteller hvordan den kunnskapen vi har, erbrukt inn i EILO-prosjektet på Lillehammer Sykehus.

Psykomotorisk fysioterapeut Jannicke Devold har opparbeideten unik klinisk kompetanse gjennom sine mange år i arbeid med stemmeproblemer.Hun arbeidet ved det som tidligere het Statens Senter for Logopedi, såBredtvedt Kompetansesenter og i dag heter det Statped – Statens senter forpedagogiske støttesystemer.

Slik vi leser av hennes beskrivelse under , har hun hatt etbredt arbeidsfelt innen spesialfeltet og har tilført logopedien mye både iforståelsesramme og verktøykasse.  Måletmed å filme henne er at hennes bidrag også kan styrkefysioterapien/psykomotorisk fysioterapi. Vi får allerede henvist mennesker med stemme- og pusteproblemer ogkanskje kan vi være til hjelp for flere. Vi har en unik tilnærming gjennom vårgrunn- og videreutdanning som psykomotoriske fysioterapeuter, og dette kan gioss mere spesialisert kunnskap og klinisk kompetanse innen dette feltet.

Klinisk kompetanse tar lang tid å opparbeide.  Når man arbeider med et bestemt felt, hvordet er liten erfaring å høste av fra andre, tar det kanskje enda lengretid.  Jannicke Devold ble i 2002 spurt omå begynne å arbeide ved Bredtvedt Kompetansesenter - tidligere Statens senterfor logopedi.  Bakgrunnen forforespørselen var at  de trengte enpsykomotorisk fysioterapeut som kunne bidra med helhetlig tenkning, kroppsliginnfallsvinkel og erfaring med angst og depresjon. Hvordan psykiskebelastninger kan sette seg i kroppen så mye at det gir spenninger som hemmerpusten og stemmen.

Hun beskriver jobben slik:

Jobben har vært allsidig. Den har alltid vært i samarbeidmed Stemmeteam bestående av logopeder.

-       Utredning og behandling av brukere medkompliserte og sammensatte stemmevansker både organiske og funksjonelle

-       Det kan være hese, svake stemmer. Afoni (stemmeløs),Recurenspareser

-       Folk som har hatt kreft i strupen og er laryngectomerte

-       Brukere som  går inn i kjønnsbekreftendebehandling og operasjoner, spesielt fra mann til kvinne

-       Barn og unge med Vocalcord dysfunction (VCD)også kalt EILO(Exercised induced laryngeal obstruction) som er pustevanske medanfall og som man får ved anstrengelse og/eller stress

-       Hatt oppgaver også for Taleflyt-teamet(stamming)og Afasiteamet

-       Startet og utviklet bevegelsesgrupper forbrukere med stemmevansker av alle typer og folk med ovennevnte pusteproblemer

-       Undervisning, foredrag, kurs og workshop forbrukere, pårørende(grupper), logopeder, logopedstudenter, og studenter påvidereutdanning i psykomotorisk fysioterapi

-       Laget filmer og undervisningsmateriell sammen medStemmeteamet  som brukes av Statped for logopeder

-       Flere ganger hatt foredrag og workshop påEuropeiske stemmekongresser og introdusert Psykomotorisk fysioterapi og hvordandet kan brukes i stemmebehandling og ved pusteproblemer (VCD)

Jeg har hatt og fått stor plass i Stemmeteamet med minkompetanse i psykomotorisk fysioterapi. En kollega uttalte at gjennom mittbidrag og vårt samarbeid, har logopedien blitt påvirket, og utviklet seg tilmer helhetlig tilnærming til faget og stemmeklienter og gitt logopeder enstørre verktøykasse i sitt arbeid. I dette samarbeidet har jeg lært og erfartenormt mye om logopedi innenfor stemmefeltet. Det har gitt meg en unikspisskompetanse i kombinasjon med Psykomotorisk fysioterapi.  Gruppene er utviklet med basis i psykomotoriskfysioterapi, Basal Kroppskjennskap og Læringsorientert Fysioterapi og i tilleggdet jeg har lært av logopedene om- stemmebrukmetoder.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.