FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Berit Ianssen, Fisioterapia Psicomotriz Noruega (NPMP), CONGRESO AMERICANO DE FISIOTERAPIA EN SALUD MENTAL Armenia, Colombia Mayo, 2021 por zoom Parte 1: Trastornos sintomáticos complejos y Fisioterapia Psicomotriz Noruega Parte 2 - Práctica: ¿Cómo examinamos el cuerpo? ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo intentamos comprender lo que encontramos? ¿Cómo podemos tratar al paciente para contribuir en mejorar su salud?

BeritIanssen, FisioterapiaPsicomotrizNoruega(NPMP),

CONGRESOAMERICANO DE FISIOTERAPIA EN SALUD MENTAL

Armenia,Colombia Mayo,2021 por zoom

Parte1:Trastornos sintomáticoscomplejos y FisioterapiaPsicomotrizNoruega

Parte2: Práctica:¿Cómoexaminamos el cuerpo? ¿Quéestamosbuscando? ¿Cómointentamos comprender lo que encontramos? ¿Cómopodemos tratar al paciente para contribuir enmejorarsusalud?

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.