FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Ledet av fysioterapeut Gudrun Øvreberg, spesialist i psykomotorisk fysioterapi Harstad 2001 - 16 sekvenser – 93 min På coveret står følgende: Filmen viser hvordan du kan røre deg til ledigere bevegelse, åpnere pust og bli mer bevisst forskjellen mellom anspente og avspente bevegelser. Konseptet er basert på psykomotorisk fysioterapi – i bevegelsesutvalg, sammensetning, oppbygging og dosering. Arbeidet er blitt til i praksis med bevegelsesgrupper, individuell pasientbehandling og i undervisning av kollegaer og annet helsepersonell. Bevegelser og bevisstgjøring av bevegelser, erfares ved at du selv deltar. Vær med etter evne, i ditt eget tempo. Lirk og lek frem din naturlige ledighet og strekkbarhet. Slipp pusten naturlig til. Kjenn at du ikke spenner kjve og tunge, - rør det av og til. Nøkkelord er: SLIPPE – BEVEGE – STREKKE Musikken stimulerer og understøtter dette. Lykke til!

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.