FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

For deltagere med redusert kapasitet med vekt på hofte/bekken/nedre del av rygg Ledet av fysioterapeut Kjerstin Fet Vindenes, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, i Ålesund 16.oktober 2020. Dette er eksempel på gruppe med deltagere som har redusert kapasitet og som gjerne har vansker med å finne en egnet treningsform. Mange av gruppedeltagerne har gått i individuell behandling først, men flere har nå gruppe som eneste behandlingsform. Gruppene drives på Helfo-refusjon med max 10 stk på hver gruppe. Det er nå 11 grupper pr uke på instituttet i Ålesund. Alle deltagere har kjente diagnoser og gjerne svært sammensatt problematikk. Flere har alvorlige traumetilstander, ME/ langvarig utmattelse (postcancer fatigue), fibromyalgi, angst, depresjon og en del nevrologiske tilstander. Felles for de fleste er svært redusert kapasitet og vansker med normal fungering. Det vil si at mange har hatt vansker med å finne egnet treningsform, da mye blir for voldsomt, folksomt, høydosert eller lite tilrettelagt. Vi har blitt enige om en regel: Det er gruppen som er rette stedet på en dårlig dag! Flere har opplevd å komme til gruppen i svært dårlig forfatning (fysisk og psykisk) og opplevd at gruppen har endret noe. Vi har fokus på det å kjenne sine egne grenser, ta pauser og ikke presse på. Lytte etter velvære og kjenne at noe kan være behagelig. Jeg åpner ikke for samtale underveis. Kjører oftest uten musikk (mange er sensitive for lyd) og med dempet belysning. Vi begynner oftest i liggende med å merke seg dagens dagsform, lytte til hva du trenger akkurat i dag. Gradvis opp i stående, sittende og igjen liggende. Jeg kjører ulike tema for gruppene for eksempel nakke, skulder, thorax nedre del av rygg/bekken. Men vi er alltid innom noen faste øvelser - det er trygt å hvile i noe kjent.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.