FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Presentación por Jannicke Devold, fisioterapeuta y psicomotricista, grabada en Lillehammer, Noruega, a fecha del 24 de septiembre de 2020

En el campo de lafisioterapia y la psicomotricidad hay muchos elementos a tener en cuenta almismo tiempo, tanto en relación con el tratamiento individual como en lasprácticas grupales. En este vídeo queremos mostrar de forma sencilla cómofuncionan los pulmones; cómo el aire entra y sale de ellas. También explicamoscómo la tensión y la rigidez acumuladas en la musculatura y las articulacionesafectan a la función respiratoria y a la voz, incluso cómo influye en elmovimiento natural de la caja torácica.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.