FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Ved psykomotorisk fysioterapeut, professor emerita i fysioterapi Eline Thornquist. Foredraget ble holdt på årsmøteseminaret til NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi i mars 2021. Årsmøteseminarets tittel var: Vår kliniske hverdag. Møtet ble holdt på web pga koronapandemien. For bedre teknisk kvalitet på opptaket, ble foredraget gjentatt i Bergen på Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad, 23.april 2021. Antall tilhørere var tilpasset koronareglene.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.