FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Ledet av fysioterapeut Aadel Bulow-Hansen (1906 -2001) i Tromsø mars 1980. Opptaket er fra undervisning av medisinerstudentene ved Universitetet i Tromsø (UiT). Ansvarlig for opptaket er spesialist i psykomotorisk fysioterapi Gudrun Øvreberg og professor i sosialpsykiatri ved UiT Tom Andersen. Bakgrunn: Samarbeidet mellom Tom Andersen og Gudrun Øvreberg varte fra først på 1970-tallet og fram til hans død i 2007. Andersen hadde selv som nyutdannet lege på jobb i Skånland kommune erfart at pasienter flest ikke led av det han hadde lært på legestudiet. Hans pasienter hadde vondt i kroppen og hadde alminnelige vanskeligheter. Andersen kjente til at psykomotoriske fysioterapeuter kunne formidle noe om akkurat dette. Gudrun Øvreberg underviste derfor medisinerstudentene ved UiT over noen dager to ganger ila studietiden (2.år og 5.år) i 25 år. Medisinerstudentene ble da nødt til å se og kjenne på hverandres kropper – på musklenes kvalitet og funksjon, på pustens funksjon – og fikk gjennom dette en annen forutsetning og kunnskap for å møte og behandle pasientene de møtte i sin praksis.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.