FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Introduksjonsgruppe Ledet av fysioterapeut Ingvild Myklebust Christensen, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, på Lillehammer 23.september 2020. Dette er et eksempel på første time i en introduksjonsgruppe med 4-6 deltager som går over 6 uker, 1,5 t en gang i uken. Denne gruppen blir litt kurspreget, med endel felles refleksjoner og erfaringsdelinger mellom gruppedeltagerne. Vi går gjennom psykomotoriske prinsipper for bevegelse og timene er i høy grad preget av utforskning av egne bevegelser, begrensninger og muligheter. Deltagerne på gruppene får tilbud om deltagelse i gruppe enten fordi vi ikke kan prioritere for individuell oppfølging (da har de fått 1-3 individuelle vurderingstimer i forkant), eller de har gått lenge i individuell behandling og vurderes å kunne nyttiggjøre seg en gruppetilnærming for å komme videre i egen prosess. Gruppen er ikke diagnosespesifikk, og er på Helforefusjon.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.