FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Oppfølgingsgruppe Ledet av fysioterapeut Ingvild Myklebust Christensen, spesialist i psykomotorisk fysioterapi, på Lillehammer 23.september 2020. Dette er et eksempel på en bevegelsesgruppe med inntil ti deltagere, som har hatt introkurset, og som ønsker å fortsette. Her blir det mindre erfaringsdeling og felles refleksjon i disse timene, med mer «skolerte» deltagere som jobber mer selvstendig introspektivt. Mer kroppslig førsthet, mindre ord, men det åpnes også for refleksjoner ved behov her, naturligvis. Denne gruppen er også ukentlig på 1,5 t, men strekker seg over et semester. Deltagerne på gruppene får tilbud om deltagelse i gruppe enten fordi vi ikke kan prioritere for individuell oppfølging (da har de fått 1-3 individuelle vurderingstimer i forkant), eller de har gått lenge i individuell behandling og hatt introkurset og vurderes å kunne nyttiggjøre seg en gruppetilnærming for å komme videre i egen prosess. Gruppen er ikke diagnosespesifikk og er på Helforefusjon.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.