FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Fysioterapeut og journalist Nina Husom tok et lydopptak 27.februar 1991. Det dannet grunnlag for et portrettintervju av Aadel Bülow-Hansen, publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten mai 1991. Eline Thornquist deltok også i samtalen. Det ferdige intervjuet ligger under «Tekster».

Fysioterapeut og journalist Nina Husom tok et lydopptak 27.februar 1991. Det dannet grunnlag for et portrettintervju av Aadel Bülow-Hansen, publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten mai 1991. Eline Thornquist deltok også i samtalen. Det ferdige intervjuet ligger under «Tekster».

Lydbåndene ble gjenfunnet i 2020. De ble digitalisert for å vurdere om de kunne ha noen verdi i dag. Eline Thornquist hørte også igjennom opptaket. Vi bestemte oss for å publisere dem. Samtykker ble innhentet fra journalisten og fra Aadel Bülow-Hansens niese. Opptaket er noe redigert.

Det er nå 100 år siden Bülow ble utdannet fysioterapeut. Da opptaket ble gjort, var hun 85 år gammel og hadde lagt bak seg 60 yrkesaktive år – fra ca 1921 til 1981. Gjennom disse årene foregikk store endringer på mange plan i samfunnet og dette tar Eline Thornquist opp i foredragene hun holdt i 2021 på årsmøteseminaret i faggruppen.

Vi som lytter til samtalen, lever i en annen tid enn det Bülow gjorde, og både kan og må  løse våre faglige utfordringer på andre måter enn henne. Det kan likevel være fascinerende og tankevekkende å lytte til en samtale om faget i 2 ½ time for 30 år siden. Hva forteller Bülow? Hvilke erfaringer gjorde hun seg i sin tid? Hvorfor begynte hun å utøve fysioterapien annerledes enn det hun hadde lært på utdanningen? Eline Thornquist og journalisten stiller mange spørsmål til henne, og vi får et innblikk i hvordan og hvorfor hun valgte som hun gjorde, og hvilke tanker hun hadde om fagets utvikling. I dag – 30 år senere – får vi Eline Thornquist sine foredrag – som sier noe om hennes vei i faget, og hvilke spørsmål hun synes er viktige at vi stiller oss i dag.

Lydbildet fanger hvordan samtalen bølger fram og tilbake med klirr av kaffekopper og et etter hvert svinnende vinterlys utenfor leiligheten i Oslo.

Det gir et levende bilde av møte mellom to viktig fagpersoner i faglig refleksjon og nyansering. Den ene ferdig med sitt yrkesliv, den andre godt i gang med det. Opptaket oppleves verdifullt for ettertiden, og blir derfor publisert her som del av vår felles skattekiste.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.