FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Alette Ottesen et.al. 2010: Tre korte filmer fra DVD-samlingen Gudrun Øvreberg - Et liv i bevegelse Dokumentasjon av psykomotorisk fysioterapipraksis Deler og helhet i samspill. Fra tekstheftet til filmene: «Filmingen til utgivelsen pågikk i løpet av 2008 og 24 timer med opptak var utgangspunktet for et omfattende redigeringsarbeid med mange vurderinger og valg underveis. Vi kunne ikke planlegge på forhånd hva som skulle skje under behandling – det var opptak uten manus. Gudrun Øvreberg fikk se gjennom forslaget til ferdig film for å ha mulighet til å redigere dersom det var sekvenser hun ikke ville gå god for. ”Jeg burde jo ha sagt mye på en annen måte”, sa Gudrun etter å ha sett prøvefilmen, ”men det var nå slik jeg gjorde det der og da.” Det er blitt 5 timer med film fordelt på 4 DVD’er. Vi håper filmen kan være et bidrag for kollegaer i refleksjon over egen praksisutøvelse og at den kan stimulere fysioterapeuter både i allmenn- og psykomotorisk praksis til å utforske samspillet mellom delene og helheten i kroppen og bruke filmen i undervisningssammenhenger. Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ga økonomisk støtte, slik at prosjektet ble mulig.» DVD-samlingen kan kjøpes via «Læremidler til salgs» på dette nettstedet.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.