FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Ved fysioterapeut Berit Ianssen, spesialist i psykomotorisk fysioterapi Levanger 11.februar 2019. I fysioterapi/psykomotorisk fysioterapi er det mange elementer vi tar hensyn til samtidig - i individuell behandling og i bevegelsesgrupper. I disse korte filmene belyses noen elementer og forutsetninger som ligger til grunn for hvordan vi velger å arbeide. I den første filmen er det delenes hovedfunksjon i forhold til kroppens bevegelsesfunksjon som helhet.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.