FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Ved fysioterapeut Berit Ianssen, spesialist i psykomotorisk fysioterapi Levanger 11.februar 2019. Noen ord om - tyngdekraftens påvirkning, det å gå på to bein, hvordan beveges lungene, musklene gjør det de er blitt vant til å gjøre, bli kjent med bevegelsene våre og om å utforske flere måter å bevege oss på.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.