FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

Del 2 - Samtale etterundersøkelse og behandling av pasient med ryggplager, Aadel Bülow-Hansen og Eline Thornquist, Høgskolen i Bergen 1985.  Bruk av dette kildematerialet forutsetter at hver undersøkelse og behandling med tilhørende samtale sees som en enhet. Hensikten er å formidle innsikt i ABH’s vurderinger av funn,tilnærming og pasient-reaksjoner, som bakteppe for seernes egne tanker om det som vises.

Del 2 – Psykomotoriskfysioterapi  

Samtale etterundersøkelse og behandling av pasient med ryggplager

Aadel Bülow-Hansen og Eline Thornquist, Høgskolen i Bergen 1985.  

Bruk av dette kildematerialet forutsetter at hver undersøkelse og behandling med tilhørende samtale sees som en enhet. Hensikten er å formidle innsikt i ABH’s vurderinger av funn, tilnærming og pasient-reaksjoner, som bakteppe for seernes egne tanker om det som vises.  

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.