FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglishEspañol

En klinisk demonstrasjon ved fysioterapeut Gudrun Øvreberg, spesialist i psykomotorisk fysioterapi Harstad 1992 Ord ved publisering på dette nettstedet fra Berit Ianssen: Undersøkelsen i psykomotorisk fysioterapi er ikke en undersøkelse som er bestemt en gang for alle – den utvikler seg stadig. Det kan likevel være verdifullt å se hvorledes den ble beskrevet i 1992. En stor takk til Gudrun Øvreberg og Ingar Kvebæk for tillatelse til publiseringen her. Om filmen: Denne undersøkelsesfilmen ble tatt opp i Harstad i 1992. Den viser kun utøvelsen av undersøkelsen og redegjørelsen for det som gjøres. Det gis bare beskrivelser og ingen fortolkninger for hvordan funn kan forstås. Da den ble laget skriver Gudrun Øvreberg at filmen egner seg først og fremst for fysioterapeuter og leger som underlag for diskusjon og undervisning. Hun skriver videre at formålet med undersøkelsen er å - Vurdere anspenthet - Undersøke det muskulære spenningsmønsteret - Vurdere hvor fastlåst eller ettergivende det muskulære spenningsmønsteret er – inklusive pustemønsteret - Vurdere hvor relevant anspentheten er i forhold til symptomer og funksjonsforstyrrelser - Vurdere i hvilken grad mønsteret og vanene kan påvirkes og endres - Det anspente muskulære spenningsmønsteret henger sammen med og forståes i forhold til pustefunksjonen – altså hvordan pasienten puster. Konsultasjonen starter med en samtale om pasientens nåværende og tidligere plager og belastninger. Dette vises ikke her. Den detaljerte undersøkelsen er delt inn i kapitler: Kapittel 1 – Underekstremitetene Kapittel 2 – Bekkenområdet Kapittel 3 – Truncus Kapittel 4 – Overekstremitetene Kapittel 5 – Nakke, hode kjeve, munngulv, ansikt, strupe

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.