FilmerTeksterLæremidler til salgsTom AndersenEnglish (winter 2022)Español (invierno 2022)

Ved professor emerita i fysioterapi Eline Thornquist, masterstudenter psykomotorisk fysioterapi HVL Ina Rabben og Elisabeth Grimsgaard, psykomotoriske fysioterapeuter Ingvild Teigen og Stine Kvammen Bjørlykhaug og førsteamanuensis HVL Randi Sviland. Bergen, Høgskulen på Vestlandet HVL, Campus Kronstad, 23.april 2021.

Retningslinjer for bruk av nettstedet www.movephysiotherapy.no

Formålet med nettstedet er å gi et innblikk i bevegelsesgrupper ledet av fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi. For å få innblikket så autentisk som mulig, er deltagerne i gruppene viktige medspillere. Nettstedet vil også formidle eldre og nyere publikasjoner fra praksisnære læremidler i psykomotorisk fysioterapi. Bruk av nettstedet er gratis.

Alt som ligger på nettstedet er beskyttet av den til enhver tid gjeldene lov om opphavsrett til åndsverk - Åndsverkloven. Det betyr blant annet at det er forbud mot å publisere bilder og film fra nettsiden. Videre er alle opplysninger innhentet, behandlet og oppbevart i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du vil respektere gjeldende lovverk.